K.B. Andersen
Undervisningsminister
26/9 1964 - 2/2 1968

Knud Børge Andersen (1914-84) var politiker. Han blev

  • cand.polit. 1940
  • ansat i Statsradiofoniens foredragsafdeling 1935-50
  • forstander for Arbejderhøjskolen i Roskilde 1950-57
  • medlem af Folketinget 1957-70 og 1973-81
  • undervisningsminister 1964-68
  • udenrigsminister 1971-73 og 1975-78
  • formand for Folketinget 1978-81

K.B. Andersen var socialdemokrat og havde flere tillidsposter i partiet. Som undervisningsminister gennemførte han loven om højere forberedelseseksamen (1966) samt afskaffede den legemlige afstraffelse i skolen (1967).

 

Foto: Elfelt

Helge Larsen (1968-71) Ministergalleriet K. Helveg Petersen (1961-64) Register over emner og navne Startsiden