Staldmestergården

Staldmestergården - Frederiksholms Kanal 21 - blev opført 1703-06 som bolig for personalet ved Den kongelige Staldetat. Arkitekterne var W.F. von Platen (1667-1732) og C. Marselis (1670'erne-1731).

I begyndelsen af 1900-tallet manglede centraladministrationen plads, og Staldetaten måtte derfor afgive bygningen. En af de institutioner, som i 1910 flyttede ind, var Kultusministeriet. I den anledning kom der flagstang på bygningen.

Efter at Kultusministeriet i 1916 blev delt i et Undervisningsministerium og et Kirke-ministerium, forblev de to ministerier i hver deres del af bygningen.

Se billeder fra Staldmestergården 2003

Litteratur, kilder og billeder

 

Oversigt over bygninger Register over emner og navne Startsiden Lerches Gård Den gamle stald